Třebsín
H O M E Aktuality Třebsín Krňany Teletín Trampské osady SDH Třebsín Služby Fotogalerie Hymna Fórum

Vítáme vás na neoficiálních stránkách občanů, podnikatelů, osadníků a příznivců obce Třebsína.

*  * *   V í t á m e  V á s  n a  s t r á n k á ch  T ř e b s í n a  a  t ě š í m e  s e  n a  V á s  *  *  *  N e z a p o m e ň t e , ž e  d n e  13 . č e r v e n c e  s e  k o n á  8. r o č n í k  T ř e b s í n s k é  Z v o n i č k y ,  z a č á t e k   j e  v e  1 4  h o d i n  .  V š i ch n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i .

Zvonička

Vznik těchto stránek může být datován pátkem 9. března 2007. Nápad se zrodil v typickém českém prostředí tj. v restauraci U Novotných okolo 20 hodiny, kdy u zadního stolu prohlásil Edison : " ... koukal jsem na evidenci domén a ona je trebsin.cz ještě volná. Divné, hmm ... Neměla by se koupit, než ji schramstne nějaký šmelinář ?! Napíšeme něco o Třebsíně, o osadách, přidáme k doméně stránky Úsvitu a ....   Můžeme ji sice koupit jako firma, ale myslím, že by ji měl vlastnit někdo z Třebsína, to raději u nás zařídím jen webhosting zdarma. Vzhledem k tomu, že seděl u správného stolu, tak Dadula (jako disciplinovaný podřízený) "houkla" na šerifa Prďku "Co ty na to, koupíme ji ? ANO ?! Když má Třebsín již své hospody, hasiče, osady, festival a hymnu, tak by měl mít i svou doménu a stránky. Další bude na řadě asi znak ...".

A jak řekli, tak udělali. Dadula je vlastníkem domény, neb tu má trvalé bydliště a máte tu i stránky www.trebsin.cz resp. jejich prvopočátek.

Těšíme se na vaší přízeň, příspěvky a předem vám děkujeme za trpělivost, než se nám je podaří alespoň trochu dodělat a také, že nás v tom nenecháte samotné.

1. dubna 2007                                      Edison & Dadula

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  HOME
  Aktuality
  Třebsín
  Krňany
  Teletín
  Trampské osady
  SDH Třebsín
  Služby
  Fotogalerie
  Hymna
  Fórum
  Počasí

Znak

  Odjezdy BUS on-line

 Počasí  Počasí

No.1529, Smetanova vyhlídka - Třebsín.

sponzor webu
Vašesíť.cz

 

Copyright © 2007 trebsin.cz . Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 23. 06. 2012, 20:26:53 +0200