Něco málo o obci Třebsín

První písemná (dosud známá) zmínka o Třebsíně je v roce 1310, ale s ohledem na historii Ostrovského kláštera Jana Křtitele, lze předpokládat, že Třebsín, dříve i Třebšín, nebo též Tržepschin  resp. usedlost či stejnojmenný statek mohl být založen již okolo roku 999. Zvonička v Třebsíně pochází z druhé poloviny 18. století, popis: je šestiúhelníkového půdorysu, stěny jsou zděné , střecha je stanová, uprostřed půdorysu je umístěna zvonička – cibulová věžička s lucernou. Střecha kaple i báň indelem. Lucerna není bedněna, nosná konstrukce se pohledově uplatňuje. Krytina i všechny dřevěné prvky střechy jsou mořeny do tmavě hnědého odstínu, oplachování nebylo prováděno.

Před a po I. světové válce působil v obci velice aktivně ochotnický divadelní spolek „Lumír“, který také věnoval pomník místním obětem I. sv. války stojící před kapličkou. V roce 1927-8 jsou zakládány první trampské osady v údolí k řece Sázavě přezdívané Zlatá řeka. Slibně se rozvíjející historie Třebsína byla násilně přerušena za II. světové války, kdy došlo k nucenému vystěhování obyvatelstva a v celé oblasti Neveklovska, později i Sedlčanska, bylo zřízeno SS cvičiště. V roce 1943 byla v lese mezi Hradištkem a Závistí zřízena jedna z poboček koncentračního tábora Flossenburg z Bavorska. Bohužel se po květnu 1945 již někteří obyvatele znovu nevrátili. V roce 1956 byla založena poslední osada u Třebsína – Zahrádky, která leží na jižním svahu nad přehradní nádrží Štěchovice.

U příležitosti 150. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany v roce 1974, byla vybudována Smetanova vyhlídka na vrchu Kletecko, kde z ptačí perspektivy shlížíme na malebný ohyb štěchovické přehrady (turistická známka No. 1529, Smetanova vyhlídka – Třebsín).

V současnosti má Třebsín (včetně Závisti) 87 domů s č.p. a v katastru obce také evidováno 431 chat, srubů atd. s evidenčním číslem. Je zde trvale hlášeno 109 obyvatel (2007). V obci působí aktivně sbor dobrovolných hasičů. Třebsín je také jednou z mála obcí v okolí Prahy téměř nepostižených překotnou novou výstavbou – tzv.  „podnikatelským barokem“.

Z encyklopedie: Třebsín, nebo také Třebšín, ves v Čechách, hejtmanství Benešov, okr. Neveklov, fara u sv. Kiliána, pošta. Netvoříce; 39 domů, 265 obyvatel (1900) a samota Závist. Ves uváděla se od starodávna mezi zbožím kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově.

Zdroj: Ottova encyklopedie obecných vědomostí® obsahuje Ottův slovník naučný (1888-1909) a Ottův slovník naučný nové doby (1930-1943).