OSADA PROUDY - 1926

„OSADA STARÁ JE NAŠE MÁMA,

OSADA ZLATÁ NEUMŘE S NÁMA,

TA BUDE ZA STO LET VYPRÁVĚT,

AŽ MY BUDEM SPÁT,

KTERAK JI MĚL Z NÁS KAŽDÝ RÁD…“

OSADA PROUDY       

     V roce 1926 byl ukončen projekt stavby elektrárny na Velké řece nad Štěchovicemi v místě zvaném „Na dolním buku“. Tento fakt, vytvoření jezerní nádrže na místě Svatojánských proudů, dal vznik osadě Proudy nad původní osadou „20. míle“, která v roce 1942 napuštěním přehrady zanikla.

     Z materiálů o historii zdejších osad vyplývá, že osady 20. míle a Proudy časem splynuly. Za založení osady Proudy se může označit rok 1926. Jméno osady vzniklo podle názvu pozemků prodávaných statkářem Bartošem z Teletína.

Rok 1928     Asi tak kolem roku 1928 se začaly objevovat na území naší osady první boudy. Dole u staré řeky byla osada 20 míle, na protějším břehu matka osad - Ztracená naděje, pod Ztracenou nadějí po proudu Mrtvý muž a Jukon, proti proudu pak Hiawata a proti Bílé skále osada Dravá peřej. Pod Kleteckem na Krňanském potoce pak osada Red River.

     První chaty na území menší osady Proudy měli kamarádi Hiršl, Kudrnáč, Klička, Kolátor, Trešl a další. Postupně se přistěhovali noví osadníci z chat poničených tajícími ledy z osad Ztracená naděje a 20.míle a z míst, která měla být zatopena jezerem, osada se rozrostla.. Z mála záznamů vyplývá, že v Proudech byl již tehdy sportovní i kulturní život.

     V době německé okupace byl kraj, ohraničený na západě Vltavou, na východě Sázavou, od Čerčan k Olbramovicím a Sedlčanům, zabrán jako výcvikový prostor německých vojsk a vysídlen. Tím byla vystěhována i naše osada. Chaty byly rozebrány a ty, které „přežily“, byly poničeny po skončení války. Po roce 1945 se na území osady vrátili osadníci a začali opět stavět nové chaty.

Rok 1929     Po okupaci osadní život nebyl obnoven. Osadníci se věnovali soukromému životu u svých postavených chat. První pokus o znovuvzkříšení osadního života byl na podzim roku 1960, kdy byl sehrán fotbalový zápas junioři proti seniorům na poli nad Zlodějkou, po kterém následovaly další: u Hájovny a následně na hřišti v Krňanech.  Zděnek Škrland stál u obnovy osadního života v Proudech a navázal na předchozí šerify, jako byli kamarádi Müller, Klička, Hirschl, Kolátor a Kudrnáč… V roce 1963 bylo na ustavující schůzi rozhodnuto o stavbě osadního hřiště „Šaškárny“, která byla dokončena v roce 1967. Tento rok se na hřišti konal i první táborový oheň. Jako klubovna sloužil trolejbus. V roce 1968 se na tomto hřišti hrál první volejbalový turnaj. V roce 1971 bylo hřiště poprvé prodlouženo a slavnostně otevřeno. V roce 1976 se rozhodlo o odtažení trolejbusu, který se pomalu rozpadal, a o postavení osadní klubovny u osadního hřiště. Dne 15.října 1978 prohlašuje šerif Zděnek Škrland stavbu klubovny za ukončenou.

     Osadní život v této době byl velmi bohatý, byly organizovány slavnostní ohně, nohejbalové turnaje, fotbalové a hokejové zápasy, brigády, dětské dny, velikonoce a mnoho jiných. Osada měla svoji loď a svého Opela s přezdívkou „Bejk“. V roce 1983 se stal novým šerifem osady Honza Klesal. Osada i nadále pokračovala bohatým životem. V roce 1983 vznikla Pánská jízda, pořádaly se dětské dny, Velikonoce, turnaje v nohejbalu, volejbalu a v „líném“ tenisu, osadní výlety, večery v klubovně, potlachy aj. V roce 1987 vstoupila osada Proudy do tehdy již 3. ročníku Trampské ligy a jako začátečník obsadila 3. místo a v roce 1994 v této lize zvítězila. Do roku 2004 měla celkem 5 vítězství. V roce 1997 byla schválena nová osadní vlajka, která spojuje symboly osad Proudy a 20. míle. Vznikají další akce, jako Koněprusy, setkání na Mikuláše, je opět rozšířeno osadní hřiště, vzniká Dámská jízda a další…

     V roce 2004 se změnil systém voleb šerifa a osadního výboru. Byla dohodnuta přímá volba, aby osadníci mohli do svého čela zvolit osadníky bezprostředně. Šerifem osady byl zvolen Jarda Taťoun, který vystřídal Honzu Klesala. Osadní akce pokračovaly, byla navázána užší spolupráce s obecním úřadem v Krňanech a osada se dostávala do podvědomí okolí i z hlediska historie trempských osad  ve Středním povltaví. V roce 2007 se konaly nové volby šerifa a osadního výboru. Jarda Taťoun ze své funkce odstoupil a novým šerifem osady byl zvolen Mirek Mach.

 

Jarda Mottl

 
Akce
Dokumentace
Fotoalbum
 
 
 
 

Copyright © 2008 Proudy a Třebsín cz  Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 02. 08. 2009, 21:45:27 +0200